Thứ Bảy, 28 tháng 8, 2021

TỔNG HỢP KIẾN THỨC FREE GIÚP BẠN NHANH CHÓNG TRỞ THÀNH DBA THỰC THỤ

Để giúp cho anh/em mới vào nghề DBA có điều kiện phát triển nhanh hơn, mình tổng hợp lại 1 phần các kiến thức đã chia sẻ trong thời gian vừa qua để anh/em tự học, tự thực hành, gồm 4 phần sau:

Thứ Ba, 24 tháng 8, 2021

Top 10 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến nhất

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là một trong những kiến thức có ứng dụng quan trọng và được sử dụng phổ biến trong hầu hết mọi lĩnh vực công nghệ, tuy nhiên khá nhiều newbie mới học hoặc chưa có nhiều kinh nghiệm thường nhầm lẫn nhất về các khái niệm, cũng như “lấn cấn” trong các thao tác kiểm soát, tạo, cập nhật hay duy trì các cơ sở dữ liệu (database) trên các hệ quản trị CSDL (DBMS).

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master