Thứ Hai, 12 tháng 9, 2022

[VVIP5] Bí quyết Giám sát mọi cơ sở dữ liệu Oracle Database

Các bạn đang tìm kiếm bộ bí kíp (tips) các câu lệnh SQL thực sự hiệu quả để monitor CSDL Oracle của mình?

[VVIP5] Cách đọc, phân tích Báo cáo AWR để tối ưu hiệu năng Oracle Database

Đầu tiên cần lấy Báo cáo AWR trong Oracle (Đọc thêm: Cách lấy AWR Report từ dòng lệnh trong Oracle Database), nhiệm vụ tiếp theo là Phân tích Báo cáo AWR trong Oracle. Bằng cách Đọc Báo cáo AWR, bạn có thể dễ dàng giải quyết các vấn đề như Cơ sở dữ liệu chậm, sự kiện chờ nhiều, Truy vấn chậm và nhiều vấn đề khác. Mặc dù Đây là một báo cáo dài, khó hiểu nhưng có rất nhiều giá trị từ báo cáo này do vậy việc Phân tích hoặc Đọc phần liên quan của Báo cáo AWR có thể giúp xác định nguyên nhân, khắc phục, phòng ngừa sự cố một cách dễ dàng và nhanh chóng.

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master